Miskramen in de Oudheid

Aantekeningen van de lezing "Jonge moeders, miskramen en dood in het kraambed in de Romeinse Oudheid" van Drs. Christian Laes op 26 maart 2004, Rijksuniversiteit Leiden.

plaatje
Christian Laes bereidt een proefschrift voor (Leuven 2004): Outsiders met toekomst: kinderen in de Romeinse Oudheid (ca.200 v. C. - ca.400 n. C.). Hij was in Nederland om een lezing te geven over bevallen in de Romeinse Oudheid, met de nadruk op de grote pre- en postnatale mortaliteit. Hier volgen een paar belangrijke punten uit die lezing.
Het hoge sterftecijfer was voornamelijk te wijten aan twee factoren: de leeftijd van de moeders en de hygiënische omstandigheden. Vrouwen huwden zeer vroeg: meestal in de late tienerjaren, al werden teksten gevonden waar extremen zijn genoemd _ tien jaar of jonger. In onze tijd worden tienerzwangerschappen nog steeds als risicovol beschouwd. Des te meer in de oudheid, vanwege de primitieve omstandigheden, en nog meer treffend in het Oude Rome, dat als ongezonde stad te boek stond.

De zwangere vrouw werd bijgestaan door een of meerdere vroedvrouwen. Speciale baarstoelen werden gebruikt (zie afbeeldingen) waarop de vrouw zittend kon bevallen. Verdere benodigdheden waren: schalen met (warm?) water, doeken. De ri