Reorganisatie Burgerzaken

Gemeente Amsterdam
Afdeling Dienstverlening en Facilitair Management
Postbus 202
1000 AE Amsterdam


5 september 2014
Geachte mevrouw, heer,

Onlangs vernamen wij van uw plannen om de afdeling burgerzaken te reorganiseren. Wat wij ervan begrepen is dat de afdeling Overlijden van Burgerzaken van Stadsdeel Centrum, zoals die nu is, gaat verdwijnen. In plaats hiervan komt er een “winkel”. De huidige ambtenaren van de burgerlijke stand van stadsdeel centrum worden verdeeld over verschillende “winkels”. In die “winkels” zal geen aparte afdeling Overlijden meer bestaan.

Wij hebben hier onze bedenkingen over.

Aangifte van overlijden is een wezenlijk onderdeel van ons werk. Als iemand overlijdt, hebben we 5 werkdagen om de uitvaart te regelen. Dat de aangifte gezwind en vlekkeloos gebeurt is onze eerste zorg. Nu wil het geval dat, hoewel je in principe op alle burgerzakenlocaties in de stad aangifte van overlijden kan doen, je enkel in het centrum de juiste expertise vindt. Dit is al zolang wij dit werk doen, 22 jaar dus. Het zal gek in uw oren klinken, maar ne