De Begraafplaats

Wist u dat ...? gaat dit keer in zijn geheel over de begraafplaats en over grafstenen. Waarschijnlijk vindt u wel iets dat u nog niet wist of kon weten, en dan ook nog keurig op een rijtje gezet. Dit leek in ieder geval ons bijzonder handzaam.

Wist u dat elke gemeente verplicht is haar burgers te voorzien van minimaal één begraafplaats. En dat een begraafplaats niet per sé eigendom hoeft te zijn van een gemeente (gemeentelijke begraafplaats). Een begraafplaats kan net zo goed in handen zijn van een BV of een stichting (bijzondere begraafplaats).

Wist u dat elke begraafplaats een reglement kent waarin de rechten en plichten van de begraafplaats en de rechthebbenden (huurders c.q. eigenaars) op de graven omschreven staan.
In het reglement worden alle regels omschreven. De uitgiftetermijnen van graven, de maten van de algemene en de familiegraven, de openingstijden van de begraafplaats, de kosten van de huur van de verschillende soorten (klassen) graven, de onderhoudsverplichting, de daaraan gepaard gaande kosten, hoe diep er begraven mag worden enzovoorts. Als er een aula aanwezig is op de begraafplaats wordt er vermeld hoe