Feng Shui

Wie heeft niet gehoord van feng shui? ("Lees 'wang chung' " schreef Dave Barry in de Herald Tribune, ergens in juni 2000, wat mij elke keer de slappe lach geeft), de tegenwoordig erg in zwang zijnde methode om een harmonieuze indeling van je interieur te bewerkstelligen. In werkelijkheid lees je dat min of meer als 'fong shuei'.De karakters feng en shui betekennen wind en water. Heeft dat in godensnaam iets te maken met de dood? Nou en of! Even een terugblik in de tijd.

plaatje
Rond 300 na Chr. leefde er in China een literaire duizendpoot van geniale omvang. Guo Pu. Hij schreef in zijn eentje o.a. gigantische encyclopedieën, voorzag andere werken van commentaren (bijv. de I Tjing), wist alles over planten, dieren en mineralen, en had nog tijd over om regelmatig even langs de keizer te wippen met een of andere voorspelling, die altijd uitkwamen. De keizer was dan ook erg op hem gesteld. Op een blauwe maandag vond hij de feng shui uit. Een methode om de beste plaats voor een graf te bepalen. In zijn Feng Shui Handboek schrijft hij:
"De beste plaats voor een graf is als een schuchtere maagd: moeilijk te vinden, wil zich niet tonen."
Aangezien de Chinezen toen geloofden dat de overledenen nog 'aanwezig' waren om hun heen, allerlei invloeden op de levenden uitoefenden,