Administratieve zaken

Diane: "What good could you possibly
say about a loved one dying?"
Carla: "It ain't me!"
(Cheers)Een overlijden komt met administratieve rompslomp.
  Als klant krijgt u kosteloos:
 • Zorgen erna: een handige gids om het hoofd te bieden aan allerlei zakelijke en andere moeilijkheden bij het afwikkelen van een sterfgeval.
 • Closure: service voor het opzeggen van al uw abonnementen, energie, social media, bladen etc etc.


Ook handig:
 • Gids voor nabestaanden en de Digitale gids voor nabestaanden (inclusief online checklist) De gidsen zijn samengesteld door het team van vrijwilligers van het LSR (Landelijk Steunpunt Rouw).
 • Hoe overleef ik de erfenis: Daphne Riksen, A.W. Bruna Uitgevers, 2007, ISBN 9789022992814.
 • Wie krijgt de gouden armband van moeder, Else-Marie van den Eerenbeemt (Bert Bakker 2013), met tips over het verdelen van de erfenis.
 • Een lijst van handige links, o.a. voor het opsporen van verzekeringspolissen of banktegoeden etc etc, vindt u op handige links
 • belastingdienst.nl/nabestaanden: checklist van de belastingdienst over wat er fiscaal moet worden geregeld (toeslagen, inkomstenbelasting, erfbelasting etc)
 • Landelijk Steunpunt Rouwbegeleiding voor praktische hulp op allerlei gebieden.
 • Onze eigen Korte checklist
 • Op Uitvaart.nl vindt u vrij complete informatie over de voorbereiding van een uitvaart, en ook een checklist van de (administratieve) handelingen die op uw pad komen na een overlijden.
 • Handig is ook het formulier waarmee u uw wensen kunt vaststellen.
 • Slapende banktegoeden van uw erflater opsporen: www.slapendetegoeden.nl. Een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
 • Slapende verzekeringspolissen opsporen via een verzoek aan www.vanatotzekerheid.nl, het loket van het Verbond van Verzekeraars.
 • Digitale Nazorg: belangrijke data uit het vergrendelde mobieltje van de overledene terughalen, afsluiten van sociale media-accounts, dat soort digitale dingen.

 • Juridische kwesties
  Voor vragen van juridische aard, vragen over graven, asbestemming, wet op de lijkbezorging, consumentenrecht etc... houdt Mr. W. van der Putten, dé autoriteit op het gebied van de Wet op de Lijkbezorging en medeschrijver ervan, een (gratis!) juridisch spreekuur op uitvaart.nl.

  Het graf
  Voor het in stand houden van graven voor (hele) lange termijnen of voor eeuwig, maar ook voor deskundige hulp bij vraagstukken rondom het graf, de fiscale aftrekbaarheid van grafrechten enz...: Stichting Grafzorg Nederland.

  Notariële zaken:
 • Voor vragen over erfrecht en andere notariële zaken kunt u terecht bij het (gratis) spreekuur voor notarieel advies van Uitvaart.nl..
 • Veel kunt u telefonisch regelen via de Notaristelefoon (op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur: 0900 346 93 93). Voor bijv. informatie over een verklaring van erfrecht, toegang krijgen tot de bankrekening van de hemelende, etc...
 • Notaris mr. Joris van Kerkhof gespecialiseerd op het gebied van erfrecht. Verklaring van erfrecht, advies over ingewikkeldere kwesties bij de afwikkeling van de nalatenschap, nalatenschapsmediator. tel. 020 330 5958 j.van.kerkhof@wintertaling.nl