Preek

Zelfs in ons ontkerstend Amsterdam horen soms preken bij de afscheidsdienst. Met de Nieuwe Bijbelvertaling lijkt het alsof bijbelversen in staat zijn om, meer dan vroeger, ook niet christelijke zielen te raken. De taal is direkter, meer alledaags, waardoor de destijds abstrakte woorden zich nu een weg weten te banen naar onze verbeelding. Ter illustratie, een fragment van een preek laatst in de Duif gehoord, de kerk bij het Amstelveld in Amsterdam, door Annerien, een vrouwelijke predikant, uit het boek Prediker. Wel even doorlezen, het frappantste komt in het tweede deel van de tekst. Het boek Prediker is overigens in zijn geheel opmerkelijk, zie Prediker. De Nieuwe Bijbelvertaling is trouwens niet de nieuwste want dat is de Bijbelvertaling in sms-taal, onlangs uitgebracht door uitgeverij Jongbloed.

9 De vreugde van het leven

1 Ik vestigde mijn aandacht op het volgende en heb het onderzocht: Wat de
wijzen en rechtvaardigen tot stand brengen, is in de hand van God. Ook hun
liefde, ook hun haat. Geen mens kan in de toekomst zien. 2 Hij weet alleen
dat ieder mens hetzelfde lot wacht. Ben je een rechtvaardige of zondaar,
goed en rein of onrein, offer je wel of offer je niet, ben je goed of
zondig, durf je makkelijk een eed te zweren of ben je bang een eed te
zweren - 3 alle mensen treft hetzelfde lot. Dat is zo triest bij alles wat
de mensen doen onder de zon; en hoe triest ook dat hun hart hun leven lang
vol kwaad en dwaasheid is, en dat hun leven eindigt bij de doden. 4 Voor
wie nog leven mag, is er nog hoop; beter een levende hond dan een dode
leeuw. 5 Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven,
maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn
vergeten. 6 Hun liefde en hun haat, alle hartstocht die ze ooit hebben
gehad, ging allang verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat gebeurt
onder de zon.

7 Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God
ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. 8 Draag altijd vrolijke
kleren, kies een feestelijke geur. 9 Geniet van het leven met de vrouw die
je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het
bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet
op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. 10 Doe wat je hand
te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en
gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd
naar op weg. 11 Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een
snelle hardloper de wedloop wint, een sterke held de oorlog, dat hij die
wijs is niet altijd zijn brood heeft, en hij die inzicht heeft de rijkdom,
hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en
toeval. 12 Nooit weet de mens wanneer zijn tijd gekomen is: zoals de
vissen verraderlijk worden gevangen door de fuik en de vogels door de val,
zo wordt de mens verrast door de verraderlijke tijd, wanneer die als een
klapnet op hem valt.
Liva Elders