Mormon

Onlangs kregen wij bijzonder bezoek: Otto der Weduwen, bisschop te Amsterdam bij de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, oftewel: de Mormonen.

plaatjeMormonen? In Nederland? In Amsterdam? De kerk blijkt zelfs op de Zaaiersweg te staan, bij mij om de hoek! Nu pas begrijp ik wie de jongemannen zijn, die, strak in het pak, hun hulp opdringen als wij in de stoet lopen, waar ik op zulke momenten geen enkel behoefte aan heb, en duidelijk maak, tevergeefs. Ze zijn "op zending" uit het buitenland om zoveel mogelijk goede daden te verrichten. Blijkbaar ben ik een gewillige prooi om hun quotum te halen. Maar Dhr. der Weduwen daarentegen, is het toonbeeld van de gentleman. Vriendelijk en goedlachs blijft hij het spervuur van mijn (ongepaste? heidense?) vragen doorstaan. Sterker nog, hij pareert met humor één bij één al mijn vooroordelen:

-Gaan de Mormonen in het zwart gekleed?
Neen. Dresscode CDA.

-Paard en wagen?
Dhr. der Weduwen gaat op een kekke, knalrode motor. Zijn vrouw ook.

-Polygamen?
Mag niet. In het Oude Testament is polygamie gemeengoed en ook in de begintijd wanneer de pioniers naar de VS trokken kwam het voor. De Mormonen werden verketterd en vele mannen werden doodgeschoten waardoor de overlevenden de zorg op zich namen voor weduwen en wezen. Aan deze praktijken kwam een einde op 24 september 1890 toen de leiding van de kerk een officiële verklaring uitvaardigde met een verbod op "zorg voor de weduwen en kinderen van vermoorde mannen." Het is dus alleen gebruikelijk geweest in het verre verleden en voor korte tijd. In Nederland heeft het nooit plaatsgevonden.

Dat verketteren was overigens goedgekeurd door Noord-Amerikaanse autoriteiten en de gevestigde kerk die met argusogen de nieuwe kerk bekeek. Sommige staten verklaarden de Mormonen vogelvrij, waardoor mannen gelynchd werden door bendes en boerderijen in de fik gestoken. De Mormonen werden oostwaards gedreven, steeds dieper het onherbergzaame woestijn in. Ze richtten de staat Utah op en stichtten de hoofdstad Salt Lake City. De regering van de VS heeft later officiëel excuses aangeboden voor de vervolging.

Otto der Weduwen: "De stichter van de kerk is de profeet Joseph Smith, een jonge Amerikaan, die vanaf 1820 bezoeken kreeg van hemelse boodschappers, die hem vroegen om een nieuwe kerk te stichten die het Oude Testament zou volgen, de 'herstelling' van de kerk van Jezus Christus, zoals toen Jezus Christus leefde. Een der boodschappers leidde Joseph Smith tot een heuvel, waar hij platen van goud in de grond vond waarop een volledig boek gegraveerd was. Het betrof een 'kroniek van de vroegere bewoners van Amerika van 600 v.Chr. tot 400 n. Chr., van degene die engelen hadden gezien.' Ook de evangelie zoals die hoorde te zijn gepredikt stond erin, omdat de Bijbel stukken teksten mist door de vele vertalingen en herschrijvingen. Volgens het Boek van Mormon was er een familie die de verwoesting van Jeruzalem ontliep en, begeleid door God, naar Midden-Amerika emigreerde. Joseph Smit vertaalde het hierogliefachtige schrift en gaf hem de titel: 'het Boek van Mormon', naar een profeet uit ca 400 n. Chr. (zie afbeelding hierboven). Hij volgde de aanwijzingen van de hemelse boodschappers en stichtte een nieuwe kerk: de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, voor mensen die de ware weg van Christus willen volgen."

De kerk telt in Nederland pakweg 10 000 leden. Ze volgen diensten in kerken overal in het land. Bijzondere plekken zijn de "tempels" waar getrouwd wordt en tempeldiensten gehouden. Sinds kort is er een in Zoetermeer. Daarvoor moesten de leden naar Londen om te trouwen. In de tempels krijgen de leden veroordeningen zoals de noodzaak van "plaatsvervangend dopen" van overledenen die dat tijdens hun leven niet waren. Uitvaartplechtigheden worden bijgewoond geheel in het wit gekleed, en ook de overledene wordt opgebaard met witte kleren aan. De leden van de kerk geloven in het eeuwig leven. Het klinkt alsof de Mormonen in Nederland een stuk minder dramatisch zijn dan hun collega's in de Verenigde Staten.
Voor wie meer wil weten over de Mormonen, surf naar:
www.kerkvanjezuschristus.nl
En ook naar: plaatjes


Liva Elders