Het afleggen van Roeland

In La Chanson de Roland (het Roelandslied), het episch lied over de strijd bij het Pyrennese Roncevaux (Oud Frans Rencesvals, huidig Spaans Roncesvalles) gaat titelheld Roland, de mignon lievelingsneef van Karel de Grote, al blazend op de oliphant ten onder. Zijn oom, nadat hij veelvuldig gehuild heeft en zelfs flauw gevallen is (dat deden die stoere mannen blijkbaar ongegeneerd in die tijd), laat hem ter plekke op het slagveld met alle egards afleggen.


[vs 2962]
[Nederlands]
De keizer laat Roland en Olivier en de aartsbischop Turpin wassen:
hij heeft ze alle drie voor zich laten openmaken,
in een zijden doek heeft hij hun harten laten ontvangen;
in een witte kist van marmer zijn ze geplaatst.
Dan hebben ze de lichamen van de drie baronnen gepakt,
ze hebben ze, de heren, in hertenhuiden gelegd,
allen goed gewassen met kruiden en wijn.
De koning beveelt Thibaud en Geboïn,
graaf Milon en markies Oton:
“Breng ze op drie karren langs de weg!”
Ze zijn bedekt door een zijden laken van Galaza.


[Oud Frans]
Il emperere fait Rollant costeïr
E Oliver, l'arcevesque Turpin :
Dedevant sei les ad fait tuz uvrir,
E tuz les quers en paile recuillir ;
En blanc sarcou de marbre sunt enz mis.
E puis les cors des barons si unt pris,
En quirs de cerf les treis seignurs unt mis ;
Ben sunt lavez de piment e de vin.
Li reis cumandet Tedbalt e Gebuïn,
Milun le cunte e Otun le marchis :
'En treis carettes les guïez al chemin !'
Bien sunt cuverz d'un palie galazin.


[Frans]
L'empereur fait faire la toilette de Roland
et d'Olivier et de l'Archevêque Turpin :
il les a fait tus trois ouvrir devant lui,
dans une étoffe de soie il a fait recueillir leurs coeurs ;
dans un cercueil de marbre blanc ils sont placés.
Puis ils ont pris les corps des trois barons,
ils les ont mis, les seigneurs, dans des peaux de cerf,
tous bien lavés d'aromates et de vin.
Le roi commande à Thibaud et à Geboïn,
au comte Milon et au marquis Oton :
“ Conduisez-les sur trois charrettes le long du chemin ! ”
Ils sont couverts d'un drap de soie de Galaza.


NB: In het Oud Frans staat voor kruiden piment (= rode peper?), in de franse vertaling aromates (= kruiden).