Administratieve zaken

Diane: "What good could you possibly say about a loved one dying?"
Carla: "It ain't me!"
(Cheers)Een overlijden komt met administratieve rompslomp.
  Als klant krijgt u kosteloos:
 • Zorgen erna: een handige gids om het hoofd te bieden aan allerlei zakelijke en andere moeilijkheden bij het afwikkelen van een sterfgeval.


Ook handig:
 • Onze checklist voor uw wensen.
 • Handige links: voor het opsporen van verzekeringspolissen of banktegoeden etc et.
 • Rijksoverheid FAQ: wat moeten nabestaanden regelen als iemand overlijdt?
 • belastingdienst.nl/nabestaanden: checklist van de belastingdienst over wat er fiscaal moet worden geregeld (toeslagen, inkomstenbelasting, erfbelasting etc)
 • Digitaal Nalatenschap regelen.
 • Gids voor nabestaanden en de Digitale gids voor nabestaanden (inclusief online checklist) De gidsen zijn samengesteld door het team van vrijwilligers van het LSR (Landelijk Steunpunt Rouw).
 • Hoe overleef ik de erfenis: Daphne Riksen, A.W. Bruna Uitgevers, 2007, ISBN 9789022992814.
 • Wie krijgt de gouden armband van moeder, Else-Marie van den Eerenbeemt (Bert Bakker 2013), met tips over het verdelen van de erfenis.
 • Landelijk Steunpunt Rouwbegeleiding voor praktische hulp op allerlei gebieden.
 • Op Uitvaart.nl vindt u vrij complete informatie over de voorbereiding van een uitvaart
 • Slapende banktegoeden van uw erflater opsporen: www.slapendetegoeden.nl. Een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
 • Slapende verzekeringspolissen opsporen via een verzoek aan www.vanatotzekerheid.nl, het loket van het Verbond van Verzekeraars.
 • Digitale Nazorg: belangrijke data uit het vergrendelde mobieltje van de overledene terughalen, afsluiten van sociale media-accounts, dat soort digitale dingen.

 • Juridische kwesties
  Voor vragen van juridische aard, vragen over graven, asbestemming, wet op de lijkbezorging, consumentenrecht etc... houdt Mr. W. van der Putten, dé autoriteit op het gebied van de Wet op de Lijkbezorging en medeschrijver ervan, een (gratis!) juridisch spreekuur op uitvaart.nl.

  Het graf
  Voor het in stand houden van graven voor (hele) lange termijnen of voor eeuwig, maar ook voor deskundige hulp bij vraagstukken rondom het graf, de fiscale aftrekbaarheid van grafrechten enz...: Stichting Grafzorg Nederland.

  Notariële zaken:
 • Voor vragen over erfrecht en andere notariële zaken kunt u terecht bij het (gratis) spreekuur voor notarieel advies van Uitvaart.nl..
 • Veel kunt u telefonisch regelen via de Notaristelefoon (op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur: 0900 346 93 93). Voor bijv. informatie over een verklaring van erfrecht, toegang krijgen tot de bankrekening van de hemelende, etc...
 • Notaris mr. J.C. (Joris) van Kerkhof heeft zich gespecialiseerd op het gebeid van erfrecht. Hij ondersteunt nabestaanden, erfgenamen en executeurs onder meer door het geven van advies of het opstellen of het afgeven van een ‘verklaring van erfrecht’. Hij is tevens nalatenschapsmediator en adviseert over ingewikkeldere kwesties bij de afwikkeling van de nalatenschap.
  Joris van Kerkhof
  Keizersgracht 620
  Amsterdam
  020 790 2000
  joris@familienotariaat.nl
  Familie Notariaat