Reorganisatie Burgerzaken

Gemeente Amsterdam
Afdeling Dienstverlening en Facilitair Management
Postbus 202
1000 AE Amsterdam


5 september 2014
Geachte mevrouw, heer,

Onlangs vernamen wij van uw plannen om de afdeling burgerzaken te reorganiseren. Wat wij ervan begrepen is dat de afdeling Overlijden van Burgerzaken van Stadsdeel Centrum, zoals die nu is, gaat verdwijnen. In plaats hiervan komt er een “winkel”. De huidige ambtenaren van de burgerlijke stand van stadsdeel centrum worden verdeeld over verschillende “winkels”. In die “winkels” zal geen aparte afdeling Overlijden meer bestaan.

Wij hebben hier onze bedenkingen over.

Aangifte van overlijden is een wezenlijk onderdeel van ons werk. Als iemand overlijdt, hebben we 5 werkdagen om de uitvaart te regelen. Dat de aangifte gezwind en vlekkeloos gebeurt is onze eerste zorg. Nu wil het geval dat, hoewel je in principe op alle burgerzakenlocaties in de stad aangifte van overlijden kan doen, je enkel in het centrum de juiste expertise vindt. Dit is al zolang wij dit werk doen, 22 jaar dus. Het zal gek in uw oren klinken, maar nergens in heel Nederland hebben wij deze mate van expertise gevonden. Op andere locaties is het soms huilen met de pet op: na drie kwartier wachten erachter komen dat ze geen aangifte van overlijden doen (zoals in het voormalige Oost-Watergraafsmeer), of doen alsof ze het wel kunnen en het niet kunnen (zoals in het voormalige stadsdelen Noord en Osdorp - met de MH17 bijvoorbeeld). Of dat politie, en zelfs Justitie (sic), zweren dat het een vinding is, terwijl dat niet zo is (het tijdstip van overlijden was bekend). We hebben het allemaal in het echt meegemaakt.

We weten dan ook: bij problematische aangifte (denk aan vinding, onnatuurlijke dood, overlijden zonder vaststelling van de plaats van overlijden – in een vliegtuig bijvoorbeeld), altijd Burgerzaken Centrum bellen, afdeling overlijden. Zij weten hoe het moet, zij kennen de Wet op de Lijkbezorging op hun duim. Zij leggen het desgewenst uit aan Politie en Justitie (beide instanties hebben bewezen niet naar ons te luisteren, maar enkel naar iemand van Burgerzaken).

Zonder deze gespecialiseerde ambtenaren was het talloze keren goed mis gegaan met het aangeven van het overlijden van onze klanten. Dat betekent concreet: dat wij geen verlof tot begraven of cremeren zouden krijgen, het verlof niet op tijd zouden krijgen, of het verlof op verkeerde gronden zouden krijgen. Een voor ons uitvaartondernemers alsook voor de nabestaanden niet al te prettig vooruitzicht.

Nu wordt dit expertisecentrum opgeheven. Begrijpt u dat we ons grote zorgen maken over wat het voor ons zal betekenen? Wij verliezen onze experts.

Bovendien is het zeer prettig direct te worden geholpen door de ambtenaar, zoals nu gebeurt bij stadsdeel Centrum, en niet achter te moeten aansluiten in de rij. Er moet veel in korte tijd gebeuren tussen overlijden en ter aarde bestelling. Vergelijk het met het regelen van een bruiloft, maar dan in 5 dagen. Een halve dag wachten in de wachtzaal van Burgerzaken zou een grote belasting vormen op deze 5 dagen, waarin zoveel andere zaken geregeld moeten zijn.

Ik hoop dan ook dat u bovenstaande uiteenzetting van de praktijk van het aangeven van overlijdens serieus zult nemen en dat u de bijzondere positie van aangevers van overlijdens mee zult nemen in de besluitvorming rondom de reorganisatie van burgerzaken.

Met vriendelijke groeten,

Liva Elders
Eigenaar Uitvaartcentrum Elders