Wensen voor mijn uitvaart

 • Naam: .................................................................................................................
 • Adres: ................................................................................................................
 • Postcode ............................................................................................................
 • Woonplaats .......................................................................................................
 • Telefoon ............................................................................................................
 • Geboortedatum ..................................................................................................
 • Geboorteplaats ...................................................................................................
 • Gehuwd met/(Geregistreerd) Partner van ..........................................................
 • Pacemaker: ja / nee met defibrillator ja / nee


 • De uitvaart wordt met de uitvaartonderneming besproken door:

 • Naam of Namen: ..............................................................................................
 • Adres: .................................................................................................................
 • Postcode en woonplaats .....................................................................................
 • Telefoon .............................................................................................................


 • Executeur-testamentair (eventueel) is:

 • Naam: ...............................................................................................................
 • Adres: ................................................................................................................
 • Postcode en woonplaats ....................................................................................
 • Telefoon ............................................................................................................


 • Plaats                                    Datum


 • Handtekening  NB Niet alles hoeft natuurlijk helemaal ingevuld te worden, dan kan het toch als leidraad bij het nemen van beslissingen dienen.

  Opbaring

  Na overlijden wil ik opgebaard worden in: huis / uitvaartcentrum / ................

 • Verzorging gebeurt door: uitvaartcentrum / familie / .......................................
 • Gelegenheid tot afscheid nemen: niet / alleen voor familie / voor iedereen
 • Andere informatie: .............................................................................................
 • Kist

 • Ik wil een kist / draagplank: eenvoudig / gefineerd / hout / .............................
 • Rouwbrief - Advertentie.- Sociale media

 • Ik wil dat er wel / niet een rouwbrief wordt gedrukt en verzonden.
 • Mijn adressenlijst is te vinden in .........................................................................
 • Ik wil dat er wel / niet een overlijdensadvertentie wordt geplaatst in de volgende krant(en) ..............................................................................................
 • Ik heb de volgende accounts die wel / niet gebruikt kunnen worden om een overlijdensbericht te sturen: email / facebook / .................................................
 • Mijn login is bekend bij: .....................................................................................
 • Voorkeur voor een tekst sluit ik wel / niet bij op een apart vel
 • Rouwvervoer

 • Vervoer naar de begraafplaats / het crematorium / elders ................................. vindt plaats in een rouwwagen met / zonder volgwagen / met rijdende baar / anders .................................................................................................................
 • Crematie

 • Ik wil dat de crematie plaats vindt in crematorium ............................................
 • De afscheidsbijeenkomst vindt plaats in: aula van het crematorium / kerk / elders ..................................................................................................................
 • De afscheidsbijeenkomst is voor iedereen toegankelijk / in besloten kring
 • Voorganger of ceremoniemeester is: ...................................................................
 • Als muziek wil ik: ..............................................................................................
 • Als live-muziek wil ik ............................. gespeeld door ....................................
 • Na de afscheidsbijeenkomst wordt er voor de condoleance gebruik gemaakt van de koffiekamer in het crematorium / elders................................................................................
 • De asbestemming is: ..........................................................................................
 • Begrafenis

 • Ik wil dat de begrafenis plaats vindt op begraafplaats ........................................
 • De afscheidsbijeenkomst vindt plaats in de aula van de begraafplaats / kerk /elders ...............................................................................................................
 • De afscheidsbijeenkomst is voor iedereen toegankelijk / in besloten kring
 • Voorganger of ceremoniemeester is: ..................................................................
 • Als muziek wil ik: ..............................................................................................
 • Als live-muziek wil ik ............................. gespeeld door ....................................
 • Ik wil worden begraven in een algemeen graf / eigen graf
 • Het eigen graf is wel / niet gehuurd (grafnummer .......................) voor een periode van ......... jaar
 • Ik wil naar het graf gedragen worden door dragers / familie en/of vrienden
 • De kist zal wel / niet dalen
 • Na de begrafenis wordt er gebruik gemaakt van de koffiekamer op de begraafplaats / elders .........................................................................................
 • Consumpties

 • Koffie / thee / frisdranken / wijn / bier / ........................................................
 • Broodjes / cake / koekjes / bitterballen / .........................................................
 • Bloemen

 • Ik wil wel / geen bloemen, bij voorkeur: rozen / anders ..............................................................................
 • Verdere gegevens die belangrijk zijn:

 • Ik heb aanvullende wensen met betrekking tot de kist / de tekst van het rouwdrukwerk / dankbetuiging / grafsteen / anders ........................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................
 • Uitvaartcentrum Elders- Kruislaan 235- 1097 GA Amsterdam- tel 020 6252201