Feng Shui

Wie heeft niet gehoord van feng shui? ("Lees 'wang chung' " schreef Dave Barry in de Herald Tribune, ergens in juni 2000, wat mij elke keer de slappe lach geeft), de tegenwoordig erg in zwang zijnde methode om een harmonieuze indeling van je interieur te bewerkstelligen. In werkelijkheid lees je dat min of meer als 'fong shuei'.De karakters feng en shui betekennen wind en water. Heeft dat in godensnaam iets te maken met de dood? Nou en of! Even een terugblik in de tijd.

plaatje
Rond 300 na Chr. leefde er in China een literaire duizendpoot van geniale omvang. Guo Pu. Hij schreef in zijn eentje o.a. gigantische encyclopedieën, voorzag andere werken van commentaren (bijv. de I Tjing), wist alles over planten, dieren en mineralen, en had nog tijd over om regelmatig even langs de keizer te wippen met een of andere voorspelling, die altijd uitkwamen. De keizer was dan ook erg op hem gesteld. Op een blauwe maandag vond hij de feng shui uit. Een methode om de beste plaats voor een graf te bepalen. In zijn Feng Shui Handboek schrijft hij:
"De beste plaats voor een graf is als een schuchtere maagd: moeilijk te vinden, wil zich niet tonen."
Aangezien de Chinezen toen geloofden dat de overledenen nog 'aanwezig' waren om hun heen, allerlei invloeden op de levenden uitoefenden, en veel belang hechtten aan hun graf, was het zake hun onderkomen zo prettig mogelijk te regelen. Een anekdote:

één jaar voor zijn dood, in 324, zit er een keizer op de troon, die hoort dat Guo Pu een begrafenis aan het regelen is (dat maakt ons beroep een stuk glanzender). De keizer is een fervent aanhanger van feng shui, daarom wordt hij vreselijk nieuwsgierig en verlaat hij heimelijk het paleis om incognito de plechtigheid bij te wonen. Eenmaal bij het graf aangekomen slaat zijn hart om van schrik en spreekt hij de hoofdrouwer aan - waarschijnlijk de eerste zoon van de overledene:
"Wat zijn jullie nou aan het doen? Dit is de positie 'Drakenhoorn', dat betekent dat binnen drie jaar de hele familie uitgeroeid zal worden!"
De hoofdrouwer is geenszins onder de indruk:
"Guo Pu zei dat het de positie 'Drakenoor' is, en dat betekent dat binnen drie jaar een Zoon des Hemels zal komen..."
De keizer, bleek van angst laat hem zijn niet afmaken:
"Dat een nieuwe Zoon des Hemels zal komen?"
"Nee, dat een Zoon des Hemels zal komen die vragen stelt."
De keizer houdt verder zijn mond, hij heeft immers een fout gemaakt. één jaar later sterft Guo Pu, kort erop de keizer, en de hoofdrouwer heeft nog twee jaar gewacht vóór hij de voorspelling van Guo Pu ongeldig verklaarde. Noch hij, noch Guo Pu hebben ooit geweten dat de voorspelling feilloos uitgekomen was.

Pas later zijn mensen feng shui gaan gebruiken op het terrein van de (binnenshuis-) architektuur, om een gunstige ligging voor een gebouw te bepalen, enz. Voor wie meer erover wil lezen is het de moeite waard om uit de zee aan publicaties het boekje "Feng Shui" van E.J. Eitel (engelstalig) te proberen te bemachtigen, al is het vast al lang uit de roulatie.

Wij zijn verder op zoek naar het geheim van het levenselixer van de taoïsten, en jullie hebben de oproep aan de ziel nog tegoed.


Liva Elders